• Salary: £21,754 - £23,932 depending on experience, pro rata/Cyflog: £21,754 - £23,932 yn dibynnu ar brofiad, pro-rata

    Closing date: Thu, 25/04/2019

    Gwent Wildlife Trust is seeking to recruit a 4 day a week Volunteering Coordinator for a fixed 2-year contract, as part of the Living Levels Partnership Scheme (RSPB led) on the Gwent Levels, funded by the Heritage Lottery Fund. Mae Ymddiriedolaeth Natur Gwent am recriwtio Cydlynydd Gwirfoddoli i weithio 4 diwrnod yr wythnos ar gytundeb tymor penodol o 2 flynedd, fel rhan o Gynllun Partneriaeth y Lefelau Byw (dan arweiniad yr RSPB) ar Wastadeddau Gwent, sy'n cael ei ariannu gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri.

    Volunteering Coordinator/Cydlynydd Gwirfoddoli y Lefelau Byw