Sefyll Dros Natur Cymru

S4NW logo with WT logo

Sefyll Dros Natur Cymru

Rydyn ni'n gyffrous iawn am y prosiect hwn ledled Cymru sy'n cael ei gyllido gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol sy'n weithredol tan hydref 2024 ond mae arnom ni angen eich help chi!

Mae tîm Sefyll Dros Natur Ymddiriedolaeth Natur Gwent yn chwilio am bobl ifanc (9 i 24 oed) o bob cefndir sydd eisiau gweithredu dros newid yn yr hinsawdd yng Nghaerdydd, Casnewydd a Blaenau Gwent.  

Gyda'n gilydd gallwn ymladd effeithiau cynhesu byd-eang drwy ddefnyddio atebion sy'n seiliedig ar natur fel creu dolydd blodau gwyllt, plannu coed, sefydlu toeau gwyrdd a gerddi dŵr glaw a gwneud lle i fyd natur.

Ydych chi'n berson ifanc sydd ag angerdd dros natur ac sydd eisiau gwneud gwahaniaeth?

Os felly, cysylltwch â Kathy Barclay ar krbarclay@gwentwildlife.org i ymuno â'n cenhadaeth ni neu gofrestru ar gyfer ein cylchlythyr.

Mae mwy o wybodaeth am brosiectau Sefyll Dros Natur Cymru sy'n cael eu cynnal mewn rhannau eraill o Gymru ar gael drwy edrych ar dudalen Ymddiriedolaeth Natur Cymru yma

sign up to our newsletter here.  

 

 

Our young people have put together this video to demonstrate how humans, nature and climate are all connected and end with an important message about accountability!

Join one of our Youth Groups

If you would like to join one of our Youth Groups please complete the form below.

If you are under 16 we will need to email your parent or guardian. Please tick a box
Providing your postcode will give us an approximate location of where you are so we can plan for future events and travel arrangements.
How did you hear about Stand for Nature Wales?
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
NLCF logo